Hatua muhimu ya bidhaa

Kuna maendeleo mengi ya kusisimua yanakuja kwaajili ya solusheni yetu ya Wakandi! Tazama chini kwa mtazamo wa nini cha kutarajia.

  Mwanzo wa Julai 2021

  Toleo la 1 modali ya kutoa taarifa (kulingana na mahitaji ya Ushirika)

  Katikati ya Julai 2021

  Ukamilishaji wa modali ya kutoa taarifa ( kulingana na mahitaji ya Ushirika)

  Katikati ya Agosti 2021

  Usitishwaji wa mtumiaji na kurudishwa kwa michango

  Mwisho wa Septemba 2021:

  Uwezo wa kutumia Tigopesa kama mtoa huduma wa kifedha
  Uwezo wa kutumia Airtel kama mtoa huduma wa kifedha
  Uwezo wa kuhamisha michango kutumia fedha taslim
  Uwezo wa kupokea mkopo wako ulioidhinishwa kama fedha taslim
  Uwezo wa kulipia mkopo wako kwa kutumia fedha taslim

  Mwanzo wa Oktoba 2021

  Uwezo wa kumfuta mwanachama
  Uwezo wa kurudisha mchango
  Uwezo wa mwanachama kuomba kuondoka kwenye SACCOs
  Uwezo wa mwanachama kuona hali ya taratibu za kuondoka kwenye SACCOS

  Katikati ya Oktoba 2021

  Paneli bora zaidi ya watendaji
  Kipengele cha tabia ya ulipaji wa wanachama (Kiasi cha michango iliyohamishwa, kiasi cha mikopo kilichobaki, mikopo iliyochelewa)

  Mwisho wa Oktoba 2021

  Orodha ya miamala na taarifa zake kwa kina (namna bora ya kuangalia miamala miamala yote kwenye muonekano mmoja)

  Katikati ya Novemba 2021:

  Uwekaji wa fedha zingine halafu mikopo (mf. ada ya mwanachama na ada nyingine za shirika)
  Uwezo wa kurekebisha ada nyingine zilipwe na mwanachama kutoka kwenye paneli ya watendaji
  Uwezo wa wanachama kulipa ada
  Uwezo wa kuangalia muhtasari wa ada iliyolipwa na mwanachama

  Mwisho wa Novemba 2021

  Uwezeshaji wa nyaraka za kisheria za SACCOs
  Kushirikisha makubaliano ya mkopo na wanachama
  Kufichua sheria na masharti za SACCOs kwa wanachama
  Kushirikisha kanuni za ukopaji na mahitaji ya nyaraka zingine zinazohitajika

  Disemba 2021

  Uwekaji wa hisa
  Muhtasari wa hisa kwenye paneli ya watendaji
  Urejeshaji wa hisa wakati wa kumaliza uanachama

  Q1 2022:

  Kuhusu sera ya SACCOS
  Kuhusu sera ya uanachama hai
  Sera ya bidhaa za mkopo
  Uhamishaji wa taarifa za kifedha
  Maombi ya mwanachama mpya
  Lugha bora ya Kiswahili
  Taarifa zaidi zilizohifadhiwa juu ya wanachama
  Nambari za kanuni za uhasibu

  Q2 2022:

  Mchakato wa ukusanyaji wenye mabadiliko bora zaidi
  Mtiririko wa mawasiliano na wanachama
  Bajeti bora zaidi na mfumo wa kiuhasibu
  Idhinisho la mtendaji mkuu kwenye mabadiliko yaliyofanywa katika mfumo

  Q3 2022:

  Mikopo dhidi ya hisa, amana na akiba
  Malipo kwa kiasi na ujaziliziwaji wa akaunti
  Usimamizi wa wanachama (watoto)

  Q4 2022:

  Kuondoa uanachama hai
  Manunuzi na usimamizi wa bima
  Mchakato wa juu zaidi wa wadhamini
  Kujitoa kwenye SACCOS

   

  Mwanzo wa Julai 2021:

  Uachiwaji wa toleo 1.1 la taasisi ndogo za kifedha

  Mwisho wa Julai 2021:

  Utekelezwaji wa modali ya kutoa taarifa

  Mwisho wa Septemba 2021:

  Uwezo wa kutumia Tigopesa kama mtoa huduma wa kifedha
  Uwezo wa kutumia Airtel kama mtoa huduma wa kifedha
  Uwezo wa kupokea mkopo wako uliothibitishwa kama fedha taslim
  Uwezo wa kurejesha mkopo wako kama fedha taslim

  Mwanzo wa Oktoba 2021:

  Hamisho la amana za usalama
  Urejeshwaji wa amana za usalama
  Usanidi wa amana za usalama

  Katikati ya Oktoba 2021:

  Paneli bora zaidi ya watendaji
  Kipengele cha tabia za ulipaji za mwanachama (kiasi cha mkopo ambacho hakijalipwa, mikopo iliyoharibika)

  Mwisho wa Oktoba 2021:

  Orodha ya miamala na taarifa zake kwa kina (namna bora ya kuangalia miamala – miamala yote kwenye mtazamo mmoja

  Katikati ya Novemba 2021:

  Uwekaji wa fedha nyingine halafu mikopo (mf. ada ya uanachama na ada nyingine za taasisi)
  Uwezo wa kusanidi ada nyingine zitakazolipwa na mwanachama kutoka kwenye paneli ya watendaji
  Uwezo wa wanachama kulipa ada
  Uwezo wa kutazama muhtasari wa ada zilizolipwa na mwanachama

  Mwisho wa Novemba 2021:

  Uwezeshwaji wa hati za kisheria za taasisi ndogo za kifedha
  Ushirikishaji wa mikataba ya mikopo na wanachama
  Ufichuaji wa kanuni na masharti ya taasisi ndogo ya kifedha kwa wanachama
  Ushirikishaji wa kanuni za kukopa kwa wanachama pamoja na uhitaji wa nyaraka nyingine

  Disemba 2021

  Toleo la kwanza la taarifa za mahitaji ya benki kuu

   

  Tutasahihisha ratiba hii mara kwa mara, kuonesha mabadiliko muhimu.