Select Page
Kagera Microfinance Company Ltd

Like ved den sagaomsuste innsjøen Lake Victoria finner vi et meget spennende selskap som driver innenfor Micro Finance. Selskapet har veldig store vekstambisjoner og er allerede blitt en viktig støttespiller til lokal befolkningen.

Vårt besøk hos Kagera Micro Finance Company Ltd ble et meget lærerikt besøk. Vi ble med på både intervjuer med grupper som skulle søke om lån og vi fikk et innblikk i deres prosesser for å håndtere lånene. Det var også meget spennende å høre Managing Director prate om deres visjoner, de skulle bli bank! Om de klarer det, har de også mulighet til å tilby spareprodukter, noe som var høyt på ønskelisten til menneskene vi intervjuet.

Jeg syns slike turer gir meg mye, det er kult med innblikk i hvordan helt andre samfunn enn det jeg er vant til fungerer. Og ikke minst gir det mye inspirasjon til hvordan vi skal bygge de neste versjonene av våre produkter.

Vi intervjuet mennesker som har helt andre forutsetninger i livet enn det vi har i Norge, men de har fortsatt store planer og mål med livet sitt. Det å lage programvare som er med på å gi disse menneskene muligheter kan jeg ikke annet enn å være ydmyk og taknemlig over at jeg får lov til å gjøre.