Invester i Norges neste Unicorn?

Kom og hør om hva vi har gjort under pandemien i enten Tønsberg eller Oslo

Introduksjon

Wakandi er et Fintech selskap som ble startet i 2018. I de siste 4 årene så har selskapet utviklet en unik plattform som er spesial tilpasset for spesielle behov som vi finner på det Afrikanske kontinentet, Sør-Amerika og Asia.

Selskapet har hentet inn ca 60MNOK for utvikling og har i dag en ferdig plattform som blir tatt live i markedet i disse dager. Det planlegges en større kapitalinnhenting i størrelsesorden 60-80 MNOK i løpet av de neste 6-8 månedene på en betydelig høyere prising enn det selskapet har i dag. 

Selskapet har signert MoU avtaler (Memorandum of Understanding) med strategiske selskaper fra 3 ulike Afrikanske land på nesten 10 millioner brukere. Selskapet klarte under pandemien, ved hjelp av utstrakt reisevirksomhet å sikre seg nødvendige lisenser i Tanzania, mens det i Kenya og Uganda arbeides med det samme utover året. 

Lisensen vi trenger for vår virksomhet er noe ulike i hvert land vi opererer i, men den kan sammenliknes med den norske lisensen som kalles betalingsformidler. I Tanzania har vi PSP (Payment Service Provider) lisens, og vi er på god vei til å få tilsvarende lisens i Kenya og Uganda. 

Selskapet ferdigstiller i disse dager et strategisk oppkjøp av et IT selskap med rundt 100 ansatte, fordelt over 4 land. Dette øker vår interne kompetanse, leveransekraften øker, og vi får tettere eierskap til IP.

Våre kunder

Mens det i vår del av verden fremstår som helt åpenbart at man benytter banken sin for finansielle produkter og tjenester er situasjonen en ganske annen i store deler av verden. 

I Sub-Sahara Afrika er det kun 20-30% av befolkningen som enten velger å ha en bankkonto eller som faktisk trenger en. Hovedgrunnen for dette er at de har opprettet såkalte kredittgrupper som består av alt fra noen ganske få medlemmer/brukere til hundretusenvis av medlemmer/brukere. De har med andre ord opprettet sine egne små “banker”. Det er disse gruppene vi har utviklet en løsning for. 

Løsningen vår adresserer og løser noen av de største problemene som gruppene har. I markedet så fremstår Wakandisom en total game changer. Bilder under illustrererhva gruppene idag gjør for å holde orden på sine medlemmer, lån og transaksjoner i dag og ikke minst hvordan vi endrer dette.

Inntektsmodellen

Som en såkalt betalingsformidler så opptrer vi som en mellommann mellom brukere, banker og mobilbetalingsselskaper. Denne virksomheten gjør at vi har inntekter på alle transaksjoner som skjer i systemet vårt. Modellen vår er lagt opp til en inntekt på ca USD 1 per måned per bruker. 

Det finnes dessuten en betydelig oppside ved å tilby ytterligere verdiøkende tjenester til våre brukere. 

Investeringen

Wakandi har behov for en brofinansiering for å komme oss til vår Series A. Investeringen som det nå arbeides med å lukke før sommeren er et konvertibel lån på 15MNOK med en prising på 400MNOK. Minstetegning er NOK 500 000. Vi er nylig kommet i revenue med selskapet i Tanzania. Det fokuseres nå på å ferdigstille de siste små justeringene som må til for å slippe bremsen på bruker onboarding og sette fart!

Vi startet nylig opp arbeidet vårt i Uganda. Her signerer vi en kontrakt med organisasjonen AMFIU. Organisasjonen har ca 2,7 Millioner medlemmer og våre systemer skal rulles ut når vi er klare.

Wakandi, Tigo Tanzania join hands to digitize SACCOs

Wakandi har signert kontrakter med en rekke selskaper i Øst-Afrika. Det gjelder både de største mobilepengeoperatørene, banker og mange andre organisasjoner vi skal jobbe tett med de neste årene

Vi inviterer herved til en presentasjon fra ledelsen i Wakandi Torsdag 30. Juni. Vi avholder denne dagen et lunsjmøte på Lysaker i Oslo og et kveldsmøte i Tønsberg. 

Meld deg på for å høre mer om hva vi har bygd opp i Afrika under pandemien og hva vi skal bygge videre.

Lysaker: Torsdag 30.06.22 klokken 12:00
Tønsberg: Torsdag 30.06.22 klokken 17:00