Vi bygger Norges neste Unicorn

Bli med oss på reisen

Introduksjon

Wakandi er et norsk Fintech selskap som ble startet i 2018. Selskapet har utviklet en unik plattform for befolkningen i den uformelle økonomien i Afrika, og lanserte nylig denne plattformen i Tanzania som det første av flere land.

Wakandi er et selskap som har sine inntekter fra å være et bindeledd mellom våre brukere og finansielle institusjoner. På mange måter kan vi, når det kommer til inntektsdelen, sammenlikne oss med Stripe og Paypal. Den store forskjellen er at vi direkte driver vår egen omsetning ved å onboarde kundene på vår IT-løsning. Denne unike posisjonen gjør at vi ikke bare får en omsetning på transaksjoner nå, men også senere vil få inntekter fra data på brukerne. Et eksempel på dette er en kontrakt selskapet har signert med ett av Afrikas største forsikrings selskap. Tradisjonelt oppnår man veldig god prising for slike selskaper.

Selskapet har i dag ca. 90 ansatte.

Anerkjent av Mastercard

Blant 400 selskaper vant Wakandi 2 av 3 priser i Mastercards Lighthouse MASSIVs program, våren 2022: ‘People’s Choice’ og ‘Impact Potential’. 

Vi har stor tro på at for å bygge selskaper med virkelig “impact” så må dette kombineres med en god forretningsmodell. 

På bildet tar Stian Andreassen (Chief Product Officer) og Siri Alfsen (prosjektleder) i mot prisen på vegne av Wakandi.

Mastercard recognizes Wakandi with Impact Potential award

After 10 years of searching for helpWakandi gives us new hope. In just a few weeks the Wakandi system has brought amazing results and touched all members

Mr. Ndola

Styreleder, Mkolani SACCOs

Den uformelle økonomien

Rundt 83% av økonomien i Afrika er uformell som vil si at tilgangen på blant annet banktjenester er minimale. I stedet benytter de seg av uformelle spare- og lånegrupper hvor personer går sammen og tilbyr finansielle tjenester til hverandre. Disse gruppene er våre kunder. SACCOS er en slik gruppe og i Kenya står de for rundt 1/3 av økonomien i landet. Her ligger det altså et eneormt potensial!

Innovasjon Norge har vært en viktig brikke

I oppstarten fikk Wakandi støtte av Innovasjon Norge, og i 2021 ble det signert en avtale mellom Innovasjon Norge og Kenyas minister for landbruk, husdyr, fiskeri og kooperativer. Denne avtalen har et gjensidig mål om å styrke samarbeidet for å ta i bruk norske innovative løsninger, slik som Wakandi sin plattform.

Innovation Norway signs agreement in Kenya: New avenues for Wakandi

Bildet viser Eli Blei Munkelien hos Minister of Cooperatives i Kenya

Du kan lese mer om avtalen på Innovasjon Norge sine nettsider

Vår omsetning er direkte knyttet til transaksjoner. Etter noen få uker rundet vi 8000 transaksjoner fra vår første kunde i Tanzania. Dette lover godt ettersom våre kunder foretar månedlige transaksjoner

Espen Kvelland

CEO - Wakandi Group AS

Signert opp 4x Norges befolkning

Fra bare 3 land i Øst-Afrika har Wakandi signert opp 4 x Norges befolkning gjennom intensjonsavtaler. Dette har vi klart ved å benytte paraplyorganisasjoner som har gitt oss en unik posisjon i markedet og fjernet største delen av risikoen om man sammenlikner med tradisjonell måte å lansere produkter på. Denne måten å få nye kunder reduserer også kraftig kostnaden med å få nye kunder ombord. I følge McKinsey så er gjennomsnitt “Customer Acquisition Cost” i denne delen av verden på $20, våre metoder vil redusere denne kraftig!

Under så ser du noen av alle kontraktene vi har signert det siste året

Signering med AMFIU i Uganda

Vi startet nylig opp arbeidet vårt i Uganda. Her signerer vi en kontrakt med organisasjonen AMFIU. Organisasjonen har ca. 2,7 Millioner medlemmer og våre systemer skal rulles ut når vi er klare.

Wakandi, Tigo Tanzania join hands to digitize SACCOs

Opplæring med Tanzania Federation of Cooperatives

Tanzania Federation Of Cooperatives har ca. 3 millioner medlemmer. Vi har signert opp en intensjonsavtale med dem som gir oss tilgang til deres brukermasse.

Lansering av ASDP2 programmet i Tanzania

Tidligere i år ble et program lansert for landbruks kooperativer i Tanzania. Det estimeres at denne kontrakten er på ca. 6 millioner brukere.

TAMFI partners with Wakandi - digital journey for Tanzanian microfinance begins

Signering av kontrakt med TAMFI i Tanzania

Vi signerte nylig en kontrakt med den Tanzaniske organisasjonen TAMFI. De har ca. 1,4 millioner brukere

Wakandi i nyhetene

Ledelsen

Espen Kvelland

CEO

Lillian

Stian Andreassen

CPO

Terje A. Width

COO

Vegard Brattum

CFO

Styret

Svein Inge Forland

Lillian

Deepak Malik

Odd Rustad Nilssen

Neil Chapman

Lillian

Roar Bjærum

Andreas Holmen

Selskapet jobber aktivt med en emisjon som skal ta oss mot en Series A i neste år.

Vi åpner nå en mulighet til å være med på en seed runde som sikrer selskapet måned over måned vekst mot den planlagte større kapital innhentingen. Minstetegning for nye aksjonærer er 500 000,-. Vi har klare vekstmål som gjør dette til en meget hyggelig reise for våre investorer.

Les mer om vår historie her.

Investorpresentasjon

Meld deg på vårt online event eller en presentasjon i Tønsberg på skjemaet til høyre

I Tønsberg treffes vi her:

Rambergveien 1, 3115 Tønsberg
I lokalene til Spydspiss i 6. etg
Inngang på nordsiden
Det vil bli servert enkel mat og mineralvann